Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
ASIGURAREA RCA

 

Asigurarea prin efectul legii (obligatorie):

·         Nu necesita acordul de vointa al persoanei fizice sau juridice vizate,

·         Se realizeaza automat, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege cu privire la bunurile sau persoanele care intra sub incidenta asigurarii,

·         Are la baza anumite interese care aprtin societatii in ansamblu.

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terþii prejudiciaþi în urma unui accident auto, produs din vina conducãtorului auto asigurat, primesc despãgubiri pentru daunele materiale ºi/sau decesul ori vãtãmãrile corporale suferite în acel accident. Asigurarea de raspundere civila auto este fundamental diferita de asigurarea tip Casco, aceasta din urma fiind o asigurare facultative prin care persoana care primeste despagubiri pentru daunele produse despagubiri pentru daunele produse autovehiculului sau este asiguratul, si un tert prin urmare , asigurarea RCA este foarte importanta si in cazul in care proprietarul unui autovehicul a incheiat o asigurare tip Casco pentru avarii din propria vina.

De ce este obligatorie?

Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculãrii/înregistrãrii în România au obligaþia de a încheia asigurarea RCA ºi de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primitã odatã cu poliþa de asigurare.

Scopul acestei asigurãri este ca cel pãgubit sã primeascã despãgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situaþia materialã a celui care a produs paguba.

În acest fel, asigurarea RCA este atât în interesul terþului pãgubit, cât ºi în interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat faptul cã s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o micã neatenþie, un conducãtor auto sã producã celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sumã considerabilã, sumã care i-ar afecta resursele financiare de care dispune sau chiar le-ar depãºi. Având în vedere acest aspect, cel care circulã fãrã a avea o asigurare de rãspundere civilã auto valabilã îºi asumã un risc enorm.

Încheierea asigurãrii

Puteþi încheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societãþile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului – pe o perioadã de 6 sau 12 luni în funcþie de opþiunea dvs. – vi se elibereazã poliþa de asigurare obligatorie de rãspundere civilã a vehiculelor, împreunã cu vigneta ºi documentul internaþional de asigurare.
Începând cu 1 ianuarie 2010, poliþele de asigurare RCA sunt emise în sistem electronic.

 

 

 

Site de prezentare realizat de WebStreet