0p3

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurare CASCO

Asigurarea   contractuala (facultativa):

  • Are la baza acordul de vointa al asiguratului (contractantului) si al asiguratorului concretizat in contract,
  • Prin intermediul contractului sunt stabilite drepturile si obligatiile partilor si toate celelalte elemente ale asigurarii.

Asigurarea CASCO face parte din clasa „asigurarilor de bunuri” care constituie un segment de baza al asigurarilor, strans legat de regimul proprietatii si al interesului patrimonial al proprietarului bunului.

Asigurarile de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute.

Fransiza  este unelement important al contractului de asigurare de bunuri, reprezentand partea din valoarea fiecarei daune care este suportata  de catre persoana asigurata.

CASCO este o asigurare facultativă în baza căreia societatea de asigurare achită despăgubiri pentru avariile accidentale (parțiale sau totale) și/sau furtul (parțial sau total) suferite de vehiculul asigurat și înscris în polița de asigurare.

Atenție: Asigurarea CASCO nu trebuie confundată cu asigurarea de răspundere civilă RCA. În timp ce CASCO vă oferă acoperire pentru daunele la propriul dvs. vehicul, asigurarea dvs. RCA acoperă daunele materiale și/sau vătămările corporale suferite de alte persoane în urma unui accident rutier produs din vina dvs.

Această asigurare este facultativă, ceea ce înseamnă că decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege.Deși, potrivit  legislației care reglementează operațiunile de leasing, finanțatorul are obligația asigurării vehiculelor comercializate în leasing,  această obligație/prevedere nu schimbă natura contractului de asigurare CASCO, acesta rămânând un contract de asigurare facultativ. Potrivit OG nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, cu modificările și completările ulterioare, societățile de leasing au obligația asigurării vehiculelor. Prima de asigurare o achită utilizatorul, dar asiguratul este societatea de leasing.

Atenție: În cazul unei asigurări CASCO, drepturile și obligațiile dvs. ca asigurat, dar și cele ale societății de asigurare sunt cele stabilite în contractul de asigurare pe care l-ați încheiat.

Condițiile de asigurare CASCO pot diferi de la o societate de asigurare la alta, atât în ceea ce privesc riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franșizei (dacă este cazul) și alte elemente specifice, cât și în ceea ce privesc primele de asigurare și condițiile de plată a acestora. În consecință, pentru ca o comparație între valorile primelor de asigurare practicate de societăți să fie relevantă este necesar ca și serviciile oferite să fie comparabile.
În toate cazurile, societatea de asigurare are obligația să plătească contravaloarea daunei conform condițiilor contractuale, mai puțin franșiza aplicabilă (dacă este cazul) și (posibil) ratele ramase neachitate pana la expirarea perioadei de valabilitate a poliței.

Franșiza este partea din dauna pe care o suportă proprietarul vehiculului și poate fi stabilită de către societatea de asigurare ca valoare fixă ori ca procent din suma asigurată sau din valoarea daunei.
Este foarte important ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, să analizați ofertele disponibile pe piață si totodata aveți dreptul să primiți un set minim de informații referitoare la societate și la contractul de asigurare propus (a se vedea secțiunea Protecția consumatorilor/Dreptul la informare).

Vă recomandăm să acordați atenție parcurgerii și înțelegerii clauzelor contractuale, îndeosebi a celor referitoare la riscurile acoperite în asigurare, excluderi, valoarea franșizei, proceduri de avizare și lichidare a daunei (cum trebuie procedat în cazul producerii riscurilor asigurate, care sunt unitățile reparatoare la care vă puteți adresa etc). Pentru încheierea unui contract de asigurare, aveți posibilitatea să vă adresați și unui broker de asigurare (lista brokerilor autorizați poate fi consultată în Registrul asigurătorilor și brokerilor), care va identifica, pentru dvs., ofertele de asigurare disponibile pe piață și vă va prezenta produsul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru dvs. 

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet