0p6p8

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurarea navelor maritime si fluviale (CASCO)

Asigurari maritime

 • asigurarea navelor si incarcaturii acestora; prin nava se intelege orice tip de vapoare, corabii, iahturi, nave petroliere etc. In cadrul politelor de asigurare a navelor pot fi asigurate, pe langa proprietarul vasului, si agentii care asigura managementul sau operarea unei nave in numele proprietarului si con=mpaniile care incheie contracte de transport tip charter. In polita de asigurare pot fi mentionate si alte organizatii care au un anumit interes financiar in asigurarea navei.
 • In Romania, asigurarile maritime se refera la:
  • asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului extern (cargo)
  • asigurarea navelor comerciale, de pescuit si colectoare precum si a altor ambarcatiuni si utilaje plutitoare asimilate (casco);
  • asigurarea de protectie si indemnizatie (raspunderea fata de terti).
 • Asigurarile pentru incarcatura navelor fluviale, maritime sau oceanice sunt, practic, asigurari de bunuri

Asigurarea navelor maritime ºi fluviale (CASCO)

Riscurile la care este expusã o navã

 • pericolele la care sunt expuse navele sunt numeroase ºi variate printre care se numãrã: vremea nefavorabilã, coliziunile cu alte nave sau obiecte, eºuãri.
 • alte pericole, la baza cãrora se aflã, de regulã, acþiunea umanã: incendii, acte de rãzboi, neglijenþa membrilor echipajului sau a muncitorilor de întreþinere, defecþiunile mecanice grave la bord, defectele latente din construcþia vasului.
 • pierderea de venituri, în cazul unei nave maritime, este foarte mare ºi depinde de timpul necesar pentru efectuarea reaparaþiilor sau pentru a înlocui vasul; pierderea de venituri produsã de inoperabilitatea vasului este datã de diferenþa dintre valoarea veniturilor care s-ar fi putut încasa pe întreaga perioadã a reparaþiilor ºi valoarea costurilor de exploatare curentã a vasului aflat într-o cursã normalã.

Obiectul asigurãrii

 • asigurarea navei acoperã: corpul navei (carena), avancala, bãrcile de salvare, mobile, rezervoarele de combustibil, depozitele, alómentele, fitingurile, echipamentele, maºinile, generatoarele de abur, instalaþiile frigorifice, izolaþiile, generatoarele electrice, precum ºi alte maºini ºi instalaþii electrice.
 • acest tip de asigurare exclude, de obicei, încãrcãtura vasului, containerele în care se depoziteazã aceastã încãrcãturã, bunurile pasagerilor, bunurile membrilor echipajului ºi barjele.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet