0p6p12

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurari de accidente si sanatate

Produse corespondent (exemple):

 • accidente persoane;
 • asigurãri de sãnãtate;
 • asigurãri pentru cheltuieli medicale în strãinãtate.

Asigurarea de sãnãtate (clasificarea Bl conform Legii nr.32/2000)- protejarea persoanelor fizice împotriva unor evenimente care pot afecta sãnãtatea corporalã, capacitatea de muncã sau viaþa asiguratului. Asigurarea de sãnãtate (clasificarea B2 conform Legii nr.32/2000)- destinatã acoperirii totale sau parþiale a costurilor de spitalizare, dacã spitalizarea depãºeºte un numãr de zile consecutiv (3 sau 5).

 • Accident - eveniment întâmplãtor care cauzeazã o avarie sau provoacã rãnirea, mutilarea ori moartea unei fiinþe (accident tehnic, accident de circulaþie, accident de muncã).
 • Obiectul asigurãrii - persoane fizice (asigurare individualã) sau persoana juridicã (asigurare de grup sau pentru proprii angajaþi).

Evenimente care pot conduce la afectarea sãnãtãþii, integritãþii fizice respectiv viaþa persoanelor: explozia, prãbuºirea/alunecarea de teren, lovirea, înþeparea, tãierea, cãderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trãsnetul, electrocutarea, insolaþii, arsura, degerarea, înecul, intoxicarea subitã, otrãvirea, asfixierea, infecþia accidentalã, accidente produse de mijloacele de transport, provocate de funcþionarea ori folosirea maºinilor, aparatelor, sculelor, armelor º.a.

Excluderi:

 • Boli cronice sau afecþiuni pre-existenteînceperii valabilitãþii poliþei;
 • Orice evenimente cauzate direct sau indirect de revolte, rebeliuni, revoluþii, rãzboi;
 • Chirurgie plasticã;
 • Reabilitaterea ºi fizioterapia, homeopatie sau tratamente de medicinã alternativã;
 • Utilizarea narcoticelor sau medicamentelor halucinogene, abuzul de medicamente, etilismul cronic;

Asigurarea de sãnãtate

 • Asigurare practicatã în vederea acoperirii totale sau parþiale a costurilor de spitalizare, dacã spitalizarea depãºeºte un anumit numãr de zile consecutive (3 sau 5), a costului tratamentului medical ca rezultat al unei boli sau vãtãmãri corporale, tratament la domiciliu dupã externare, consultaþii ºi diagnostic, indemnizaþii de maternitate, intervenþii chirurgicale, servicii private de ambulanþã, compensarea veniturilor pe perioada de boalã sau costuri de repatriere etc.
 • Riscul de deces nu este acoperit prin acest tip de asigurare.

Sumele asigurate pot fi plãtite sub urmãtoarele forme:

 • sume fixe, reprezentând o indemnizaþie pe zi de spitalizare;
 • sumã fixã pentru intervenþii chirurgicale;
 • indemnizaþii pentru servicii de spitalizare private, tratament medical.

Asigurarea de accidente

 • scop: protejarea persoanelor fizice împotriva unor evenimente care pot afecta integritatea corporalã, capacitatea de muncã sau viaþa asiguratului.
 • este diferitã de asigurarea de viaþã ºi acoperã diverse riscuri de accidente precum ºi riscul de deces, încheindu-se pe perioade mai scurte (de obicei un an sau chiar mai puþin). Aceasta poate fi impusã prin lege, pentru anumite categorii de activitãþi, prin politica de protejare a angajaþilor unei firme a cãrei activitate presupune riscuri semnificative.
 • se poate încheia: individual sau colectiv (asigurare de grup)

Excluderi:

 • accidente cauzate de starea de ebrietate a asiguratului;
 • intoxicaþii ca urmare a abuzului de alcool;
 • medicamente ºi droguri;
 • accidente produse datoritã acþiunilor proprii delictuale, imprudente, neglijenþã;
 • accidente prilejuite de orice formã de rãzboi, explozie atomicã, contaminare, poluare, sinucidere, vãtãmãri produse de acþiunile proprii ale asiguratului.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet