0p6p10

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurari de aviatie

Criterii de evaluarea riscului:

 • caracteristicile aparatului de zbor care urmeazã sã fie asigurat;
 • abilitãþile pilotului;
 • considerente geografice;
 • scopul în care urmeazã sã fie folosit aparatul de zbor.

Suma asiguratã se stabileºte în funcþie de: tipul aparatului de zbor, numãrul de persoane care pot zbura în calitate de pasageri sau membri ai echipajului.

Probabilitatea daunei totale depinde de vechimea aparatului, caracteristicile constructive ºi configuraþia generalã.

Prima de asigurare

 • se stabileºte luând în calcul urmãtorele elemente:
 • vârsta pilotului;
 • starea sãnãtãtii sale;
 • experienþa;
 • istoricul accidentelor anterioare.

Asigurarea aparatelor de zbor

Obiectul asigurarii
în funcþie de scopurile pentru care sunt utilizate, aparatele de zbor se clasificã în cinci categorii:

 • Aeronave ale liniilor de transport aeriene;
 • Aeronave proprietate personalã;
 • Aeronave proprietate comercialã;
 • Aeronave de închiriat;
 • Aeronave speciale (utilitare),

În poliþa de asigurare se menþioneazã:

 • tipul aparatului de zbor;
 • sistemul de propulsie;
 • echipamentul de bord pentru navigare ºi transmisiuni radio.


Riscuri acoperite

 • toate riscurile, în timpul zborului, rulãrii la sol sau staþionãrii la sol este cea mai cuprinzãtoare acoperire, oferind protecþie împotriva oricãrui risc, indiferent dacã avionul se aflã la sol sau în aer. în poliþa de asigurare, timpul de zbor este prevãzut ca fiind perioada de timp în care avionul se aflã în aer, imediat dupã decolare. Se poate considera ca moment iniþial, cel în care au fost pornite motoarele avionului pentru decolare, iar momentul final, cel al opririi motoarelor dupã aterizarea avionului.
 • toate riscurile în timpul staþionãrii la sol - sunt acoperite riscurile care pot apãrea la sol, atunci când avionul nu se aflã în miºcare sau când se miºcã prin alte mijloace decât prin propria forþã de propulsie (avionul este tractat sau împins de un vehicul atunci când este scos sau introdus în hangar).

Excluderi:

 • uzura (deteriorarea treptatã);
 • roþile ºi parbrizele. în asigurare, roþile sunt acoperite numai în cazuri de furt, vandalism sau alte evenimente care sunt prevãzute în contractul de asigurare. Societatea de asigurãri nu va plãti pentru parbrizele care se sparg ca urmare a îngheþãrii lor ºi nici pentru explozia anvelopelor roþilor ataºate trenului de aterizare;
 • deturnarea aeronavei;
 • rãzboi, confiscare.


Asigurarea de rãspundere civilã în aviaþie

 • Asigurarea de rãspundere civilã a proprietarului sau a utilizatorului unei aeronave
  • Asigurarea de rãspundere civilã pentru vãtãmãri corporale suferite de alte persoane decât pasagerii;
  • Asigurarea de rãspundere civilã pentru vãtãmãri corporale suferite de pasageri;
  • Asigurarea de rãspundere civilã pentru avarierea bunurilor.
 • Asigurarea de rãspundere civilã pentru aeroporturi
  • este o asigurare standard de rãspundere civilã, adaptatã specificului activitãþii unui aeroport;
  • vizeazã ºi activitatea acelor firme care desfãºoarã activitãþi pe aeroport, legate de existenþa ºi exploatarea aparatelor de zbor. Firmele în cauzã sunt denumite prestatori de servicii aviatice ºi efectueazã activitãþi, cum ar fi: vânzãri de aparate de zbor, reparaþii ºi întreþinere pentru aparate de zbor, închiriere de avioane pentru cursele charter, vânzare de piese de schimb ºi combustibil, închirierea spaþiilor din hangare.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet