0p6p13

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurări de incendiu si alte daune la proprietăți

Asigurări de locuințe și de bunuri din locuințe si asigurări de proprietăți industriale și comerciale

Principii generale

 • regulă generală: interesul patrimonial trebuie să existe atât în momentul încheierii asigurării, cât și în momentul producerii riscului asigurat. Interesul patrimonial decurge, de regulă, din statutul de proprietate al persoanei care dorește să se asigure.
 • Există situații în care și alte persoane decât proprietarul pot avea interes față de un bun, cum ar fi:
  • proprietate în comun - o persoană care deține un bun în comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la întrega valoare. Aceasta nu înseamnă că, în caz de distrugere a bunului asigurat, această persoană va fi singura despăgubită, ci va beneficia de despăgubire doar în limita dreptului ei de proprietate;
  • -    proprietatea ipotecată - în caz de ipotecă, ambele părți au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - în calitate de proprietar, iar societatea ipotecară - în calitate de creditor. în aceste situații se încheie un contract de asigurare în numele ambelor părți;
  • -    proprietatea închiriată - în cazul în care chiriașul încheie un contract de asigurare, o face în numele și folosul proprietarului, deci nu poate pretinde încasarea despăgubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar;
  • - proprietatea aflată în custodie - custodele are un interes asigurabil, în ceea ce privește bunul pe care îl deține în custodie, pentru că, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice daună produsă bunului respectiv; persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determină existența unui interes asigurabil al acestora față de bunul respectiv, pot fi asigurate bunuri aparținând persoanelor fizice și persoanelor juridice, bunuri primite în folosință sau aflate spre păstrare, reparare, prelucrare, vânzare sau pentru a fi expuse în cadrul muzeelor și expozițiilor și bunuri ce fac obiectul cantractului de închiriere sau locație de gestiune.

Obligațiile asiguratului - specific asigurărilor de bunuri

 • asiguratul este obligat să întrețină bunurile asigurate în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Dacă prin nerespectarea de către asigurat a acestor obligații s-ar putea produce pagube, asigurătorul are dreptul să denunțe asigurarea, fără restituirea primelor achitate sau să refuze plata despăgubirilor.


Riscuri acoperite:

 • incendiu;
 • trăsnet;
 • explozie;
 • căderea pe clădire a aparatelor de zbor sau părți ale acestora și obiecte transportate de acestea;
 • cutremur de pământ;
 • inundație;
 • furtună;
 • grindină;
 • ploaie torențială;
 • prăbușiri sau alunecări de teren;
 • greutatea stratului de zăpadă;
 • avarii accidentale ale instalațiilor de apă, canal, sau încălzire;
 • inundarea apartamentelor cu apa provenită de la vecini;
 • pagube produse datorită acțiunii răuvoitoare a unor persoane (terorism, vandalism);
 • furt prin efracție al bunurilor.
 • avarii accidentale ale instalațiilor de apă, canal, sau încălzire;
 • inundarea apartamentelor cu apa provenită de la vecini;


Riscuri extinse prin clauze speciale - bunuri casabile, clădiri în construcție, scurgerea accidentală a apei din sprinklere, fenomene electrice la obiective industriale, etc.

Alte Extinderi ale poliței de asigurare

 • asigurarea de răspundere civilă legală a membrilor familiei;
 • asigurarea de accidente a membrilor familiei.

Excluderi:

 • război, revoluție, rebeliune;
 • confiscare, expropiere, naționalizare, rechiziționare;
 • uzură, fermentație, oxidare, eroziune, coroziune;
 • infiltrația, tasarea terenului de fundație;
 • culpa grava a asiguratului;
 • foc deschis și nesupravegheat;
 • folosirea sau manipularea produselor ușor inflamabile    în imediata    apropiere    a    unor surse de foc;
 • fumatul în locuri interzise;
 • inundarea bunurilor asigurate, de apa provenită din locuințele învecinate;
 • acte de natura falsificării sau furtului, comise intenționat sau din neglijență gravă, de către asigurat sau apropiații săi;
 • pierderea inexplicabilă, lipsuri la inventar sau cauzate de greșeli    de contabilitate și de numărare în timpul inventarului.


Suma asigurată - reprezintă valoarea de nou sau valoarea de piață a construcției.

Suma asigurată

 • nu trebuie să depășească valoarea reală a bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare;
 • suma la care sunt asigurate bunurile trebuie să fie în deplină concordanță cu valoarea reală a acestora.

Pentru prevenirea subasigurării, majoritatea societăților de asigurare aplică principiul răspunderii proporționale.

Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înțelege:

 • la clădiri și construcții - valoarea de înlocuire (costul construcției sau achiziționării clădirii respective sau a uneia similare la prețurile uzuale pe piața locală) din care se scade uzura (în raport de vechimea și starea construcției);
 • la mijloace fixe și obiecte de inventar - valoarea de înlocuire a acestora, din care se scade uzura (în raport de vechimea și starea de întreținere a acestora);
 • la materii prime, materiale, produse finite, mărfuri- prețul de cost sau de achiziție al acestora;
 • colecții și obiecte de artă - valoarea de circulație (de piață) determinată pe bază de cataloage sau expertize.

Sumele asigurate se stabilesc fie separat (pentru fiecare bun) sau global, pentru toate bunurile din aceeași grupă prevăzută în tariful de prime. Pentru obiectele de artă sumele se stabilesc pentru fiecare obiect în parte.

Franșiza - funcțiile fransizei:

 • Stimulează măsurile de prevenire a riscului. Asiguratul este stimulat, de exemplu, să instaleze un sistem de alarmă contra spargerilor, deoarece este conștient că, în caz de furt, va trebui să suporte o parte din daună.
 • Reduce cheltuielile efectuate de asigurător în legătură cu despăgubirea. în cazul despăgubirilor de valoare mică, cheltuielile administrative ale asiguratului, efectuate în vederea soluționării cazului de despăgubire, pot fi mai mari decât suma plătită efectiv asiguratului ca despăgubire. De accea, franșiza are rolul de a reduce numărul cererilor de despăgubire pentru pagubele de valoare mică.
 • Reduce nivelul primei de asigurare pentru asigurat. Deoarece franșiza reduce nivelul cheltuielilor efectuate de asigurător în legătură cu despăgubirea, aceasta determină reducerea valorii primelor plătite de asigurat.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet