0p6p14

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurări de răspundere civilă

Răspundere civilă contractuală - produse corespondent (exemple):

 • Răspundere civilă profesională a medicilor, a farmaciștilor;
 • Răspundere civilă profesională a avocaților;
 • Răspundere civilă profesională a experților contabili și a contabililor autorizați;
 • Răspundere civilă profesională a arhitecților și inginerilor constructori;
 • Răspundere civilă profesională a notarilor publici.

Obiectul asigurării - acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terțe persoane, în condițiile în care asiguratul este răspunzător potrivit legii.

Avantaje:

 • persoana păgubită: primește despăgubirea cuvenită;
 • asiguratul: își protejează patrimoniul, prin cumpărarea unei astfel de asigurări el nu maioatefi urmărit pe cale juridică pentru prejudiciul produs.

Limita geografică - se despăgubesc daune produse terților pe teritoriul României.

Riscuri acoperite:

 • pagube materiale;
 • vătămări corporale;
 • cheltuieli de judecată la care este obligat păgubitul.

Principalele caracteristici ale asigurării de răspundere civilă sunt:

 • Obiectul asigurării îl constituie răspunderea față de terți pentru pagubele, prejudiciile sau vătămările cauzate acestora:
  • prin fapta asiguratului;
  • prin fapta altuia (prepus, copil, etc.);
  • răspunderea pentru locul stipulat în contract și aflat în paza juridică a asiguratului (de exemplu pagube cauzate de ascensor intr-un imobil - proprietatea asiguratului sau răspunderea pentru ruinarea edificiului, etc.);
 • se acoperă pagubele, prejudiciile produse de asigurat unor terțe persoane numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  1. asiguratul a săvârșit o faptă care contravine unor norme legale, spre exemplu producerea unui accident de către conducătorul unui autovehicul prin nerespectarea regulilor de circulație;
  2. trebuie dovedită existența unui prejudiciu, a unei pagube produse de asigurat terței persoane;
  3. se impune existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului și prejudiciul adus terței persoane păgubite;
  4. este necesar să se poată constata culpa, vinovăția asiguratului care a săvârșit fapta ilicită.
 • spre deosebire de asigurările de bunuri și de persoane, unde culpa asiguratului în producerea riscului asigurat duce la decăderea acestuia din dreptul de a fi despăgubit și-n unele cazuri la rezilierea contractului, la asigurările de răspundere civilă culpa asiguratului este o condiție de baza in angajarea răspunderii civile și drept urmare a plății despăgubirii datorate terților păgubiți;
 • beneficiarul este necunoscut în momentul încheierii asigurării;

Limita despăgubirii

 • se stabilește la valoarea solicitată de asigurat și agreată de societatea de asigurare, separat pentru deces, vătămări corporale sau pagube produse bunurilor.
 • în cazul persoanelor juridice cuantumul acestei sume se determină în funcție de cifra de afaceri anuală, estimată la încheierea contractului. în cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode:
  • metoda evaluării averii personale prezente și viitoare;
  • metoda evaluării averii personale prezente;
  • metoda determinării sentinței judecătorești maxime pentru vătămare corporală sau pentru deces.

Produse de asigurare de răspundere civilă:

 

 • Asigurarea de răspundere civila a angajatorului
  • oferă protecție pentru asigurați în legătură cu pierderile, cheltuielile de stabilire a despăgubirilor legate de răniri, îmbolnăviri determinate de neglijența angajatorului;
  • terța parte este angajatul sau un fost angajat care suferă o vătămare corporală sau o îmbolnăvire datorită neglijenței, erorilor, defecțiunilor sau omisiunilor angajatorului.
 • Asigurarea de răspundere civila a producătorului
  • oferă protecție pentru producătorii mărfurilor care au răspundere față de cei care o folosesc sau o consumă deoarece acestea pot produce vătămări corporale, îmbolnăvire, deces sau rănire, pierderi sau prejudicii materiale.
  • în țările dezvoltate reglementările sunt puternic proiective pentru consumatori, iar limitele răspunderilor sunt ridicate (de exemplu în Marea Britanie această răspundere există chiar dacă mărfurile se vând în altă țară, iar în Statele Unite ale Americii răspunderea producătorului se încheie pentru valori mari datorită reglementărilor stricte privind protecția consumatorilor).
 • Asigurarea de răspundere civilă a directorilor
  • formă de protecție specializată care acoperă răspunderea directorilor și membrilor consiliilor de administrație pentru erori și neglijență în conducerea unei companii;
  • poate fi acoperită, printr-o poliță asemănătoare, și răspunderea altor categorii de personal;
  • asigurătorii elaborează condiții specifice fiecărui client, funcție de nevoile acestuia, pe criterii de activitate, nivel de răspundere, și altele;
  • oferă acoperire și pentru cheltuielile angajate cu avocații pentru apărarea în proces și compensațiile financiare pe care directorul sau funcționarul ar trebui să le plătească;

Exemple - Asigurarea de răspundere civilă profesională:

 • asigurarea de răspundere civilă profesională medicală (pentru medici, asistenți medicali, furnizori de servicii de recuperare, personal medical din laboratoare, etc.);
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a farmaciștilor;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor veterinari, asistenților și tehnicienilor veterinari;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaților;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a experților contabili, contabililor autorizați, cenzorilor autorizați, cenzori externi independenți,
 • auditorilor financiari, a evaluatorilor și experților tehnici, a consultanților fiscali;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici, juriștilor, executorilor judecătorești, lichidatorilor și administratorilor judiciari;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a executorilor bancari, a practicienilor în reorganizare și lichidare;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a operatorilor de arhivă electronică de garanții reale imobiliare; de garanții reale mobiliare;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a cadrelor didactice și pedagogice;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională pentru arhitecți, urbaniști, ingineri urbaniști, geografi urbaniști, sociologi urbaniști și peisagiști urbaniști, proiectanți, firme de consultanță și de proiectare;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională pentru organisme de certificare a calității și conformității;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a traducătorilor și interpreților;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului vamal;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională a agenților de asigurare.
 • asigurarea de răspundere civilă a unităților turistice și hoteliere;
 • asigurarea de răspundere civilă a agențiilor de turism;
 • asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediție;
 • asigurarea de răspundere civilă a unităților de service auto; a spălătoriilor auto;
 • asigurarea de răspundere civilă a agenților imobiliari;
 • asigurarea de răspundere civilă a societăților de alimentație publică;
 • asigurarea de răspundere civilă a constructorului;
 • asigurarea de răspundere civilă a saloanelor de igienă, frumusețe și fitness;
 • asigurarea de răspundere civilă a societăților specializate în prestări servicii pază și securitate, monitorizare/dispecerizare și intervenție pentru paza obiectivelor și bunurilor;
 • asigurarea de răspundere civilă a transportatorului pentru daunele produse călătorilor.

Alte asigurări de răspundere civilă:

 • asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar;
 • asigurarea de răspundere civilă a proprietarului față de chiriași;
 • asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de terți;
 • asigurarea de răspundere civilă a angajatorului față de salariați;
 • asigurarea de răspundere civilă a managerilor, administratorilor;
 • asigurarea de răspundere civilă a silvicultorilor;
 • asigurarea de răspundere civilă a autorităților portuare;
 • asigurarea de răspundere civilă a organizatorilor de concursuri automobilistice sau karting;
 • asigurarea de răspundere civilă pentru activități conexe transporturilor rutiere;
 • asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de câini;
 • asigurarea de răspundere civilă pentru mediu;
 • asigurarea de răspundere civilă în cadrul asigurării complexe a gospodăriilor persoanelor fizice, a elevilor și studenților, a managerilor, etc.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet