0p6p15

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Documentul internaþional de asigurare

În România acest sistem este în responsabilitatea BAAR-Biroul Asigurãtorilor Auto din România care reprezintã organismul ce reuneºte societãþile de asigurãri din România, autorizate sã practice asigurarea de rãspundere civilã auto obligatorie ºi, dupã caz, mandatate sã elibereze documentul internaþional de asigurare de rãspundere civilã auto Carte Verde.

Limita de despãgubire diferã în funcþie de þara în care s-a produs accidentul. La momentul incidentului Cartea Verde preia limitele de despãgubire ale poliþei RCA valabile în þara respectivã. De ex: dacã accidentul s-a produs în Austria, Cartea Verde încheiata în România va despãgubi terþul pãgubit în limitele de despãgubire stabilite de legislaþia din Austria.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet